Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Inwestycje


Projekty współfinansowane ze środków UE

 

1. Projekt pn. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  gminy Solec-Zdrój

 logo_inwest_1_1.JPG

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

2. Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój

  logo_osady_1.jpg

 

3. Projekt pn. Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

logo_osady_1.jpg 

 

4. Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

logo_rpo_nowe.png