Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec-Zdrój – Zielonki” realizowana w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój


Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec-Zdrój – Zielonki” realizowana w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój” obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,399 km Całkowita wartość robót budowlanych wnosi 314 tys. netto.

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec-Zdrój – Zielonki” realizowana w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój” o wartości 314 TYS. PLN został zrealizowany w 2018r. przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Kwota dofinansowania: 298 300,00 PLN

 images.jpg