Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Dane teleadresowe


Urząd Gminy
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (41) 377 60 39, 377 60 41, 377 60 46,
fax. (041)377 60 22.
e-mail : ug@solec-zdroj.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

 

Numery rachunków bankowych Gminy Solec-Zdrój

1. Wpłaty związane z opłatami skarbowymi, podatkami i opłatami lokalnymi należy wpłacać na rachunek :

19 8517 0007 0000 000 00390 0083 

2. Opłaty za wodę i ścieki, odpady komunalne, korzystanie z przystanków autobusowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, czynsze, podatki realizowane przez Urzędy skarbowe należy wpłacać na rachunek :

57 8517 0007 0000 0000 0390 0078