Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Edukacja ekologiczna


Realizacja Programu edukacji ekologicznej dotyczącego działań proekologicznych mających na celu ochronę powietrza i klimatu w gminie Solec-Zdrój na rok 2016. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dotacji 8 000 zł.

 wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 

Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój. Dobre praktyki mieszkańca i zakazy.

 

Ochrona przyrody

Remont i odbudowa gniazd bociana białego w gminie Solec-Zdrój oraz zakładanie  budek lęgowych dla ptaków w alei kasztanowców w Solcu-Zdroju. Zadanie realizowane  przez Gminę Solec-Zdrój i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dotacji  wynosi  2449,60 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 3062,00 zł.  wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg 
 

Celem realizacji ww. zadania jest:
a) zachowanie siedlisk  bociana białego w gminie Solec-Zdrój, w tym zachowanie miejsc potencjalnego gniazdowania bocianów,
b) zwiększenie potencjału siedliskowego ptaków,
c) stworzenie możliwości zmniejszenia populacji szrotówka kasztanowcowiaczka w alei kasztanowców dzięki zawieszeniu budek lęgowych, z których część przeznaczona jest dla sikor, których pokarmem są m.in larwy szrotówka.