Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój"


Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  gminy Solec-Zdrój"” obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,89 km wraz sieciowa przepompownią ścieków. Realizacja projektu pozwoli na przyłączenie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strażnik, Chinków, Zagajów, kolonia Zagajów i Zagórzany do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Solec-Zdrój. Całkowita wartość realizowanych robót budowlanych wynosi 480648,41 zł netto. 

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój realizowana w ramach zadania pn. "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego  gminy Solec-Zdrój"” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania 456 615,99 zł.

images.jpg