Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

pismo Głównego Lekarza Weterynarii


W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.

Załączone pliki:

pismo_gis.pdf Pismo Głównego Lekarza Weterynarii (pismo_gis.pdf - 692.281 KB)