Wiadomości - Aktualności

Zakończenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórzany, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów.

Dodał: lkobos Data: 2019-12-30 09:01:44 (czytane: 376)

Urząd Gminy Solec-Zdrój informuje, że zostały zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórzany, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów.

W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Dodatkowe informacje w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w pokoju nr 4, tel. 41 377 60 39 wew. 36 w godzinach pracy Urzędu.

 

 


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku. ...