Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2020-03-20 11:45:47 (czytane: 466)

Informuję, że na dzień 25 marca 2020 r. na godz. 8ºº zwołuję XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z XV  Sesji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2019 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

10. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdój z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich

c/ w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój

d/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032

e/ w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

          

 

UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SESJI BIORĄ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE RADNI RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ.

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.


 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

W odpowiedzi na zalecenia administracji rządowej wprowadzamy następujące sposoby załatwiania spraw: telefoniczny (41 377 60 39, 41 377 60 46),...