Wiadomości - Aktualności

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodał: ikopec Data: 2021-01-05 10:29:53 (czytane: 794)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osoby/miesiąc):

 12,20 zł - jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach              

15,30 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny                 

35,00 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 marca 2021 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Zobacz także

Rusza Kolejka Turystyczna

Dodane: 2021-06-15 13:31 - czytane (191)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim...