Wiadomości - Aktualności

Rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2021-03-25 09:04:01 (czytane: 574)

Jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych aktualnie przez Gminę Solec - Zdrój jest projekt pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

logos_rew.png
 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca – Zdroju. W ramach inwestycji przewidziano do realizacji 5 zadań:

1.       Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej i nasadzenia zieleni.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania: styczeń 2022 r.

2.       Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Solcu – Zdroju, obejmujące m.in. budowę siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi, monitoringu miejskiego, elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej roślinności. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 2021 r.

3.       Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu – Zdroju, w ramach którego wykonana zostanie m.in. budowa toalety, budowa tężni solankowej, parkingu, elementów małej architektury, systemu monitoringu miejskiego, stworzenie stawu oraz nasadzenia roślinności. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 2021 r.

4.       Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu – Zdroju obejmujące głównie budowę pomostu pływającego, ścieżek spacerowych oraz przebudowę sieci oświetlenia. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 2021 r.

5.       Dobudowa dźwigu osobowego (windy) do budynku ośrodka zdrowia w Solcu – Zdroju. Planowany termin zakończenia realizacji zadania wrzesień 2021 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 11.984.196 zł, z czego kwota dofinansowania to 4.266.666 zł.

 rewitalka008.jpg

rewitalka009.jpg 

rewitalka001.jpg 

rewitalka002.jpg 

rewitalka003.jpg 

rewitalka004.jpg 

rewitalka005.jpg 

rewitalka006.jpg 

rewitalka007.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Akcja bezpłatnego wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla mieszkańców powiatu buskiego

W związku z realizacją projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!” informujemy, iż istnieje możliwość poddania...