Wiadomości - Aktualności

Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Solec – Zdrój”

Dodał: lkobos Data: 2020-05-13 11:12:43 (czytane: 623)

Gmina Solec – Zdrój realizuje zadanie w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Solec – Zdrój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

logo.png 

Dotychczas zrealizowano zadanie dotyczące zakupu mebli (krzesła, biurka, szafy, fotele obrotowe, regały, ławki, wieszaki, ławki boiskowe, stoły) oraz utworzenie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Zborowie; wkrótce zostanie utworzona siłownia wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Solcu Zdroju. Kolejnym etapem projektu będzie wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w obu placówkach oraz pracowni informatycznej w szkole w Zborowie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych nowoczesnych technik i form przekazu.

W najbliższym czasie, w celu poprawy warunków lokalowych, gmina planuje ogłosić przetarg na remont placówek oświatowych w Solcu – Zdroju i w Zborowie, który obejmował będzie m.in. wymianę wykładzin,  wymianę stolarki wewnętrznej, remont schodów, modernizację łazienki oraz modernizację nawierzchni Sali gimnastycznej w SP w Zborowie.

Całkowita wartość projektu to 740 502,90 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 533 453,58 zł

w tym:

ze środków UE 466 771,89 zł

ze środków budżetu państwa 66 681,69 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 roku.

 

modern_1.jpg 

modern_2.jpg 

modern_3.jpg 

modern_4.jpg 

modern_5.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie...