Wiadomości - Aktualności

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dodał: jsowula Data: 2022-01-05 09:42:35 (czytane: 484)

Informujemy, że od stycznia 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na oczyszczalni ścieków w Wełninie. Czynny jest w każdą środę i sobotę w godzinach od 11.00 do 13.00.

W ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą dostarczyć na PSZOK następujące rodzaje odpadów:

a)      papier w tym opakowania z papieru,

b)      metale,

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych,

d)      szkło w tym opakowanie ze szkła,

e)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f)       odpady zielone, bioodpady,

g)      odpady niebezpieczne,

h)      przeterminowane leki,

i)       chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

j)       odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

k)      zużyte baterie i akumulatory,

l)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m)   meble i odpady wielkogabarytowe,

n)      zużyte opony,

o)      odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

p)      odpady tekstyliów i odzieży,

q)      opakowania po środkach ochrony roślin.

Szczegółowy regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na stronie Gminy w zakładce dla mieszkańca – gospodarka odpadami oraz na tablicy PSZOK.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej,...