Wiadomości - Aktualności

Program „Czyste Powietrze” - Jak skorzystać z dofinansowania?

Dodał: lkobos Data: 2021-12-28 09:39:45 (czytane: 277)

Wójt Gminy Solec-Zdrój serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godzinie 17:00. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

·         wymianę źródła ciepła,

·         instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

·         wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

·         mikroinstalację fotowoltaiczną,

·         ocieplenie przegród budowlanych,

·         stolarkę drzwiową i okienną,

·         dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.


Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju punktu konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" przedstawione zostaną podczas spotkania w dniu 28 grudnia 2021 roku. Z  uwagi  na  aktualną  sytuację  epidemiczną  i  istniejące obostrzenia, prosimy o przestrzeganie i  zachowanie stosownych zasad i przepisów sanitarnych dotyczących bezpieczeństwa.

                                        Z poważaniem,

                                              Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                             Adam Pałys

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga - sesja

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2021R. O GODZ. 8:00 ODBĘDZIE SIĘ XXXIII SESJA RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ. ...