Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Poziomy odzysku i recyklingu


Informacja o osiągniętych przez Gminę Solec-Zdrój poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty w Gminie Solec-Zdrój

58,83

38,48

27,78

30,58

34,82

48,91

47,27

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty w Gminie Solec-Zdrój

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

50

50

45

45

40

40

Max 35%

Poziom osiągnięty w Gminie Solec-Zdrój

28,99

16,90

0

7,13

4,74

10,55

15,64