Wiadomości - Aktualności

PAMIĘTAJ! – NIE WYDOBYWAJ BEZ KONCESJI!

Dodał: lkobos Data: 2021-02-08 13:23:45 (czytane: 164)

Uwaga! Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Nielegalna eksploatacja kopalin może być przedmiotem postępowania UOG i ustalenia opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej.

Właścicielu nieruchomości, jeśli na twojej działce występuje piasek, żwir czy każda inna kopalina – PAMIĘTAJ! – NIE WYDOBYWAJ BEZ KONCESJI!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

OUG_Kielce_materialy_edu.jpg
 

Zobacz także

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodane: 2021-03-05 11:05 - czytane (16)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021

Wójt Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys - Gminny Komisarz Spisowy w Solcu-Zdroju ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów...