Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: lkobos Data: 2022-06-30 13:24:09 (czytane: 1220)

W związku z nieprzestrzeganiem próśb o ograniczenie zużycia wody oraz odnotowywanym bardzo dużym jej wykorzystaniem również na cele niezgodne z umową o dostawę wody, Urząd Gminy informuje, że w przypadku drastycznego obniżenia się poziomu wody na zbiornikach eksploatowanych przez tutejszy Urząd będą występować przerwy w dostawie wody.

W związku z nieprzestrzeganiem próśb o ograniczenie zużycia wody oraz odnotowywanym bardzo dużym jej wykorzystaniem również na cele niezgodne z umową o dostawę wody, Urząd Gminy informuje, że w przypadku drastycznego obniżenia się poziomu wody na zbiornikach eksploatowanych przez tutejszy Urząd będą występować przerwy w dostawie wody. Eksploatowana przez nas technologia ma określoną wydajność, a na chwilę obecną ujęcia pracują na poziomie alarmowym.
Zgodnie z § 5 w/w umowy woda z gminnej sieci wodociągowej dostarczana jest z przeznaczeniem na cele bytowe. W związku z powyższym prosimy o jej wykorzystywanie wyłącznie do celów bytowych (tj.do picia, przygotowywania posiłków, higieny osobistej, mycia naczyń, prania, utrzymania w czystości pomieszczeń).
Przypominamy również o całkowitym zakazie bezumownego korzystania z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Ujawnione przypadki poboru wody zgłaszane będą odpowiednim służbom. Zgodnie z art. 28 pkt 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.
Referat Gospodarki Komunalnej powadzi nadzór nad pracą ujęć w trybie ciągłym, starając się utrzymać ciągłość dostaw wody nawet o ograniczonym ciśnieniu.
Prosimy wszystkich Mieszkańców o wyrozumiałość i współpracę.

                                    Wójt Gminy Solec-Zdrój
                                              Adam Pałys

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy na koncert w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz

Organizatorzy XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz oraz Wójt Gminy Solec-Zdrój zapraszają na Koncert...