Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: lkobos Data: 2020-05-12 14:14:16 (czytane: 962)

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2020 w terminie do 31 maja 2020 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek:

 

 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju nr 57 8517 0007 0000 0000 0390 0078                            

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Gminy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Zobacz także

Ławeczka Bronisława Opałko stanie w Kielcach!

Dodane: 2021-07-26 14:00 - czytane (86)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje o uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące marzec i kwiecień 2020...