Wiadomości - Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Busku-Zdroju informuje

Dodał: lkobos Data: 2018-02-27 08:54:23 (czytane: 905)

W porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi w 2018 roku XVI Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Logo_KRUS.jpg 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą.

Wzorem 2017 roku zwracam się z prośbą o wytypowanie gospodarstwa reprezentującego Waszą Gminę w w/w konkursie. Podczas przebiegu etapu regionalnego, który trwa do 25.05.2018 r., osobą koordynującą konkurs w PT KRUS w Busku Zdroju jest Pan Marcin Molisak - (41) 370-84-18. Gospodarstwa należy zgłosić do PT KRUS w Busku Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31-03-2018 roku.

 

Kliknij aby otworzyć pełną informację

Gmina Solec-Zdrój

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Gmina Solec-Zdrój

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na Dzień Kobiet !

Wójt Gminy Solec - Zdrój - Adam Pałys, Przewodniczący Rady Gminy w Solcu - Zdroju - Paweł Patrzałek oraz Gminne Centrum Kultury w Solcu...