Wiadomości - Aktualności

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Dodał: lkobos Data: 2021-09-14 09:36:57 (czytane: 176)

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był dokument Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska). Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Konsultowana Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021-2027

 

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.08.2021 r. do dnia 07.09.2021 r.
w następujących formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretarat@solec-zdroj.pl, wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza OSI ŚU”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza OSI ŚU”.

c)      bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

2.      Z wykorzystaniem formularza interankiety.

 

            Formularz konsultacyjny, ankieta oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne były od 30.08.2021 r.:

·         w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w Biurze Obsługi Interesanta

·         w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (www.solec-zdroj.pl)

 

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze składania uwag. Diagnoza została uzupełniona i zmodyfikowana o propozycje i uwagi przesłane przez Zespół ds. przygotowania Strategii OSI ŚU w wyniku konsultacji wewnętrznych samorządów.

 

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Solec – Zdrój szczepi się przeciwko COVID – 19

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w ramach promocji szczepień przeciwko COVID – 19 prowadzi akcję, w ramach...