Wiadomości - Aktualności

Informacja

Dodał: lkobos Data: 2017-11-28 12:24:13 (czytane: 767)

Uprzejmie informuję, że w terminie 7-29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych; powódź, deszcz na walny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wobec powyższego proszę o poinformowanie poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolników o możliwości składania wniosków.

 

                                                                                                 z up. Wojewody Świętokrzyskiego

                                                                                                 Jacek Sułek Dyrektor IR

                                                                                                 Wydział Infrastruktury i Rozwoju

logotyp_suw.jpg

Zobacz także

Pies znaleziony na terenie Solca-Zdroju

Dodane: 2018-11-16 13:14 - czytane (49)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, mając świadomość wzrastającej skali problemu chorób nowotworowych, w ramach projektu "Wsparcie...