Wiadomości - Aktualności

Gmina Solec – Zdrój podpisała umowę na realizację części projektu pn. „ Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”.

Dodał: lkobos Data: 2020-06-26 10:35:03 (czytane: 758)

W dniu 25 czerwca br. Wójt Gminy Solec Zdrój podpisał umowę z firmą Robert Jamroży Usługi Budowlane na realizację zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej”. Koszt zadania, będącego częścią projektu rewitalizacji miejscowości Solec – Zdrój to 8.424.980,37 zł.

 Inwestycja obejmuje m.in.:

- budowę deptaka na ul. 1 Maja,

- przebudowę ul. Kościuszki9, ul. Kościelnej i ul. Cichej,

- budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami,

- budowę elementów małej architektury, w tym fontanny,

- budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi,

- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej,

- nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją.

Na realizację zadania pn. „ Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w wysokości 4.266.000,00 zł. Całkowity szcunkowy koszt zadania to 12.900.000,00 zł.

 

um_1.jpg 

um_2.jpg 

um_3.jpg 

um_4.jpg 

um_5.jpg 

um_6.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie Hydrologiczne

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych....