Wiadomości - Aktualności

Gmina Solec – Zdrój kolejny raz podwójnie wyróżniona

Dodał: lkobos Data: 2022-12-06 10:57:41 (czytane: 163)

W dniu 5 grudnia 2022 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas której Wójt Gminy Adam Pałys odebrał dwie statuetki. Zajęliśmy 4 miejsce w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2022 w województwie (1 miejsce – Gmina Nowiny, 2 miejsce – Gmina Morawica, 3 miejsce – Gmina Strawczyn, 4 miejsce – Gmina Solec – Zdrój, 5 miejsce – Gmina Górno) i 1 miejsce w powiecie buskim.

Ranking to wyjątkowa inicjatywa organizowana przez Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach, która ma na celu wyłonienie i promowanie gmin szczególnie wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego oraz najlepszych stosowanych praktyk. Bardzo ważny pozostaje fakt, że udział w rankingu jest bezpłatny, czyli gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu.


Za zebranie i opracowanie danych i wyników odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny. Miejsce w rankingu jest wynikiem 16 wskaźników , które obrazują rożne sfery życia lokalnych wspólnot regionu świętokrzyskiego. Wskaźniki zostały tak zróżnicowane, aby w pełni ukazać jakość życia w poszczególnych częściach regionu oraz zapewnić jak najwyższy poziom obiektywizmu w celu wskazania, które gminy najlepiej radzą sobie z realizacją zadań własnych. W czołówce rankingu znalazły się gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują swój potencjał rozwojowy. Wskaźniki, które analizował Urząd Statystyczny to między innymi:


- średnioroczne dochody własne gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- wskaźnik zadłużenia,
- liczba podmiotów gospodarczych,
- wyniki egzaminów ósmoklasistów,
- poziom dofinansowania unijnego,
- saldo migracji,
- skanalizowanie gminy,
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie.


- Chciałbym podziękować zarówno pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych, jak i  radnym, sołtysom, stowarzyszeniom działającym na terenie gminy oraz wszystkim mieszkańcom. To, co udało nam się osiągnąć jest naszym wspólnym sukcesem. Ranking  jest oparty na twardych danych ze sprawozdań. Tu nie ma miejsca na domniemania, przypuszczenia, subiektywne opinie - mówi Adam Pałys Wójt Gminy.

 

ranking_zm.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o zakupie węgla w cenach preferencyjnych

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój, którzy złożyli wniosek o zakup paliwa stałego w preferencyjnej...