Wiadomości - Aktualności

Co w naszym powietrzu, wodzie i glebie piszczy?

Dodał: lkobos Data: 2019-04-25 09:30:59 (czytane: 845)

Od lutego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ realizuje projekt mający na celu poznanie mocnych i słabych stron, wzrost kompetencji społecznych oraz rozwój zainteresowań 15 młodych ludzi w wieku 13-16 lat.

Uczestnicy, wyłonieni wśród uczniów soleckiego gimnazjum i najstarszych klas szkoły podstawowej, przez kilka miesięcy poszerzać będą swoją wiedzę o środowisku. Przeprowadzą szereg doświadczeń, w wyniku których zbadają, co znajduje się w powietrzu, wodzie i glebie. Wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do instytucji związanych z podjętymi badaniami i ekologią. Zakładane działania dadzą uczestnikom szansę rozpoznania swoich możliwości i ograniczeń - młodzi ludzie sami zaplanują przebieg projektu, sami będą go realizować i monitorować. Działania projektowe zakładają pracę zespołową i nawiązywanie relacji społecznych przez współpracę z innymi osobami i instytucjami oraz współpracę w grupie. W projekcie zostaną zastosowane metody aktywizujące, pozwalające na kształtowanie i rozwój twórczego myślenia, a także dające młodzieży swobodę w podejmowaniu decyzji. Uwieńczeniem projektu będzie podsumowanie działań, w którym wezmą udział uczniowie, rodzice i zaproszeni goście. Zaprezentowane zostaną wyniki badań laboratoryjnych powierza, wody i gleby, przedstawione zostaną: gra terenowa, ciekawe doświadczenia, filmik i fotografie z przebiegu projektu.

Budżet projektu (8500zł) przeznaczony został na działania młodzieży, zakup odczynników, wyjazdy edukacyjne. Koordynatorem projektu jest pani Marianna Masłowska. 

 

Projekt „ Co w naszym powietrzu, wodzie i glebie piszczy?” realizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse`2018 ”, który administrowany jest przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ bierze w nim udział już po raz siódmy.

co_piszczy_1.jpg 

co_piszczy_2.jpg 

co_piszczy_3.jpg 

co_piszczy_4.jpg 

plakat.png 

Logo_PFDiM.jpg 

Logo_PAFW_PRB_PL_B.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

UWAGA SESJA

Informuję, że na dzień 26 kwietnia 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie...