Wiadomości - Aktualności

„Świętokrzyski Kierowca Autobusu”

Dodał: lkobos Data: 2020-09-01 08:17:56 (czytane: 134)

Szanowni Państwo, W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM.

 logo_tom_20.png

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna
i pozaformalna osób dorosłych.

 

Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet
i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).

 

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:

·         zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się
na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby
z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby
z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy);

·         posiadają ważne prawo jazdy kat. B;

·         osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata;

·         nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Regulamin projektu, w którym określone zostały szczegóły rekrutacji, zasady kwalifikowania do projektu oraz obowiązki uczestników dostępne są na stronie www.sjtom-ck.pl (w zakładce „Projekty EFS” / „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”).

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (autobus@sjtom-ck.pl). Rekrutacja trwa do 04.09.2020 r.


Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata
na Kierowcę (PKK)
we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich
i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie uczestnik projektu wykonuje na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.


 

Z poważaniem

Tomasz Molendowski

z zespołem projektowym

 tom_logo.png

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Koncert Strauss Ensemble w Solcu-Zdroju!

Przed nami XXVI odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. ...