Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o wyborze partnera – firmy MŚP

Dodał: lkobos Data: 2017-10-23 12:48:34 (czytane: 896)

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w konkursie na wybór Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

wybrano ofertę złożoną przez:

Restaurację Magnolia Teresa Żółtak, ul 1 Maja , 28-131 Solec-Zdrój.

Wnioskodawca zaproponował realizację projektu „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych”, wnioskując o dofinasowanie w kwocie 39999,75 PLN.

W związku z brakiem protestów i odwołań wybór Partnera z sektora MŚP  staje się ostateczny.

Zobacz także

Wioska Świąteczna w Solcu-Zdroju!

Dodane: 2018-12-24 07:40 - czytane (469)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW-PIB CEntralne BiuroPrognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz. 10:00 dnia 21.10.2017 prognozuje się wystąpienie znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej...