Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Zasady używania i korzystania z herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój


1. Herb, flaga i pieczęć Gminy Solec-Zdrój stanowią własność Gminy, są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Herb Gminy pełni funkcję symbolu i znaku służącego do promocji Gminy Solec-Zdrój.

3. Herb i flaga Gminy powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

4. W przypadku uszkodzenia flagi należy ją spalić.

5. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Solec-Zdrój przysługuje na mocy niniejszej uchwały:

a) Radzie Gminy Solec-Zdrój,

b) Wójtowi,

c) gminnym jednostkom organizacyjnym,

d) innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy Solec-Zdrój,

e) osobom fizycznym i innym jednostkom organizacyjnym, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Solec-Zdrój.

6. Wójt Gminy Solec-Zdrój może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na wydawnictwach, drukach reklamowych i promocyjnych, stronach internetowych, ubiorach, budynkach, urządzeniach i przedmiotach, winietach gazet i czasopism – jeżeli służą promocji Gminy Solec-Zdrój, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Solec-Zdrój, albo mają znaczenie dla rozwoju Gminy Solec-Zdrój.

7. Zabrania się używania herbu Gminy dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

8. Udzielając zgody na używanie herbu Gminy, Wójt Gminy w stosownej umowie określa szczegółowe warunki jego używania.

9. Podmiot, któremu Wójt Gminy odmówił zgody na używanie herbu, może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Gminy Solec-Zdrój, które następuje w drodze uchwały.

10. Wójt Gminy Solec-Zdrój może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagę Gminy w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy Solec-Zdrój na szkodę.

11. Wójt Gminy Solec-Zdrój może cofnąć zgodę na używanie herbu osobom i podmiotom, o których mowa w pkt. 5e, jeżeli herb jest używany niezgodnie z niniejszymi zasadami lub warunkami określonymi w umowie przy udzieleniu zgody.

12. Herb Gminy, jako symbol Gminy może być umieszczany w szczególności:

a) w sali obrad Rady Gminy Solec-Zdrój,

b) w gabinecie Wójta Gminy Solec-Zdrój,

c) na tablicach samorządowych,

d) na witaczach usytuowanych w granicach Gminy,

e) na pismach urzędowych,

f) na stronie internetowej,

g) w Biuletynie Informacji Publicznej, którego administratorem jest Gmina Solec-Zdrój,

h) na papierach urzędowych i kopertach,

i) na dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach i listach gratulacyjnych wydawanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 5,

j) na plakatach, publikatorach i wydawnictwach,

k) na upominkach, gadżetach lub innych przedmiotach promujących Gminę Solec-Zdrój.

13. Herb i flaga Gminy mogą być używane w innych miejscach z okazji:

a) świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych,

b) podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.

14. Pieczęci Gminy Solec-Zdrój używa Wójt Gminy Solec-Zdrój.

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»