Wiadomości - Aktualności

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dodał: lkobos Data: 2022-08-08 22:14:31 (czytane: 568)

dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”            Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE


10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 3

(woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

 

dotyczące projektu

„System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach"

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

 

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Link do spotkania 10.08.2022 godz. 11.00

 

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 Dla kogo?

Mikro, mały, średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę główną na terytorium RP, wykonujący aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostający w okresowych trudnościach, który doświadczył:

·       Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;

·       Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;

·       Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Co otrzymasz?

·       diagnoza kondycji przedsiębiorstwa

·       szkolenia

·       doradztwo

·       mentoring

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

 

tel. 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

 

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450

swo@darr.pl

DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO
I OPOLSKIEGO

 

Newsletter jest wysyłany zgodnie z regulaminem Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
a zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...