Wiadomości - Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb mieszkańców Solca - Zdroju.

Dodał: lkobos Data: 2023-10-25 13:18:47 (czytane: 485)

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej zaprasza mieszkańców Solca – Zdroju do wspólnego tworzenia koncepcji Smart Village. 19 października w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju odbyło się spotkanie w czasie, którego omówiliśmy planowane działania związane z tworzoną koncepcją. Jednym z działań jest przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Solca – Zdroju, która pozwoli poznać Państwa potrzeby i problemy. Wyniki ankiety będą miały wpływ na ostateczną treść koncepcji Smart Village.

16 listopada 2024r. o godz. 17.00 w GCK planowane jest kolejne spotkanie z mieszkańcami. Na tym spotkaniu zaprezentujemy Państwu wstępny zarys koncepcji opracowanej w oparciu o ankiety.

Chcemy aby ten dokument był wynikiem wspólnej pracy ekspertów i mieszkańców Solca – Zdroju.

Zachęcamy do udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety:     https://forms.gle/NM6shaRjTVgN5auv9      - ankietę można wypełnić online poprzez kliknięcie w podany link lub w wersji papierowej ( plik PDF dostępny w załączeniu, ankieta papierowa dostępna w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju oraz w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju )

Ankieta będzie dostępna do 31 października 2023r.

 

Projekt Smart Village dla Solec-Zdrój: Budujemy przyszłość razem!

Wstęp:

Solec-Zdrój, nasza malownicza miejscowość, stanowi unikalne połączenie tradycji i potencjału rozwojowego. Projekt Smart Village ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, aby uczynić naszą społeczność bardziej zintegrowaną, zrównoważoną i gotową na przyszłość.

Cele Projektu:

 1. Wzmocnienie Więzi Społecznych: Poprzez organizację lokalnych wydarzeń, warsztatów i inicjatyw integracyjnych, chcemy budować silne więzi między mieszkańcami.

 2. Rozwój Infrastruktury: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, aby zwiększyć jakość życia w naszej miejscowości.

 3. Promocja Dziedzictwa i Turystyki: Modernizacja dziedzictwa historycznego i promocja walorów turystyczno-kulturowych Solec-Zdrój na szerszą skalę.

 4. Zrównoważony Rozwój: Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań transportowych i energetycznych, aby przyczynić się do ochrony środowiska.

Kluczowe Inicjatywy:

 1. Ekologiczny Transport Publiczny: Rozwój ekologicznego transportu publicznego, aby uczynić podróżowanie po Solec-Zdrój i okolicach bardziej przyjaznym dla środowiska.

 2. Ścieżki Edukacyjne i Historyczne: Tworzenie ścieżek edukacyjnych, które pozwolą odkrywać bogatą historię i kulturę naszej miejscowości.

 3. Rozwój Infrastruktury Sportowej: Budowa nowych boisk sportowych i placów zabaw, aby promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców.

 4. Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych: Instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych, aby wspierać zrównoważony transport.

 5. Instalacje Fotowoltaiczne: Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby lokalnych instytucji, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy.

 

Zapraszamy do Współpracy!

Chcemy, aby ten projekt był wspólnym dziełem nas wszystkich. Zapraszamy do udziału w nadchodzących spotkaniach konsultacyjnych, gdzie będą mogli Państwo wyrazić swoje opinie i przedstawić własne pomysły. Razem uczynimy Solec-Zdrój miejscowością przyjazną, nowoczesną i otwartą na przyszłość!

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Ankieta w PDF
  Utworzono dnia 25.10.2023, Format: PDF, Rozmiar: 0.08MB

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Koncert ,,Eleni

Zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert w wykonaniu Eleni z zespołem . ...