Wiadomości - Aktualności

Wsparcie finansowe dla kombatantów

Dodał: lkobos Data: 2024-02-02 09:02:33 (czytane: 161)

Informujemy, że osoby posiadające uprawnienia kombatanckie mają możliwość składania wniosków o finansowe wsparcie w formie zapomóg.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy jednorazowej i okresowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html.

Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadku emerytów (wdów, wdowców) będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej – zaświadczenie lekarskie, wypisy ze szpitala, faktury za leki oraz leczenie itp.

Wnioski w sprawie przyznania pomocy pieniężnej można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej (I piętro, pokój nr 31).

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że od 01.02.2024 do dnia 29.02.2024 r. w siedzibie Urzędu, będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku...