Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja zwołana na dzień 19 czerwca 2024r. na godz. 08:00

Dodał: lkobos Data: 2024-06-11 10:31:32 (czytane: 184)

Informuję, że na dzień 19 czerwca 2024r. na godz. 08:00 zwołuję IV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania;
b) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
c) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój za 2023 rok;
d) uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z publicznego parku zdrojowego w Solcu – Zdroju, będącego własnością Gminy Solec – Zdrój;
e) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 – 2032;
f) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok;
g) uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 do godz. 02:00 dnia 11.06.2024 Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne...