Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2024-01-26 08:36:54 (czytane: 258)

Informuję, że na dzień 31 stycznia 2024r. na godz. 08:00 zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:


 

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku LIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych;

b) uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2024 roku dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Dobrowoda – Piasek Mały - Solec – Zdrój dł. 2,347 km”;

c) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2032;

d) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o naborze

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. obsługi...