Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2023-11-24 09:31:53 (czytane: 436)

Informuję, że na dzień 30 listopada 2023r. na godz. 08:00 zwołuję LII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku LII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z LI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
6. Wykład prof. dr hab. Mirosława Żelaznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat zasobów wodnych gminy Solec-Zdrój w świetle zmieniającego się klimatu.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec – Zdrój;
b) uchwała o zmianie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”;
c) uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”;
d) uchwała o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2022-2026;
e) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok;
f) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2024 rok;
g) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
h) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
i) uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

XXII MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

GMINNE CENTRUM KULTURY W SOLCU-ZDROJU SERDECZNIE ZAPRASZA NA XXII MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W DNIU 16 GRUDNIA 2023R....