Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2023-09-11 13:13:05 (czytane: 678)

Informuję, że na dzień 14 września 2023r. na godz. 08:00 zwołuję L Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku L Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój za lata 2021-2022.
8. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Solec-Zdrój dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach na wykonanie prac rewitalizacyjnych otoczenia zabytkowej figury MB Różańcowej z 1696 roku znajdującej się na terenie zespołu kościoła parafialnego w Świniarach;
b) uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie gminy Solec-Zdrój;
c) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032;
d) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok;
e) uchwała o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.


TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                         


Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga 10.09.2023r. wystąpią utrudnienia w ruchu

...