Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2023-01-23 07:29:17 (czytane: 325)

Informuję, że na dzień 27 stycznia 2023r. na godz. 08:00 zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) uchwała o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

b) uchwała o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Solec-Zdrój;

c) uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

d) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 – 2032;

e) uchwała w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok;

f) uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów;

g) uchwała w sprawie w sprawie ustalenia dopłaty dla I i II taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec-Zdrój.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

Przewodniczący Rady

 

Paweł Patrzałek

Zobacz także

Informacja - bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Dodane: 2023-09-26 07:29 - czytane (94)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...