Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2022-11-22 07:55:45 (czytane: 315)

Informuję, że na dzień 24 listopada 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

  Informuję, że na dzień 24 listopada 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

 Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Wręczenie nagrody honorowej „Samorządowiec Roku 2022”.

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2021/2022

9. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Solec-Zdrój
z Gminą Busko-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica;

b) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok;

c) uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

d) uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

e) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok;

g) uchwała o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój;

h) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

i) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032;

j) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok;

k) uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD. 


                                      

  Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...