Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2022-09-21 09:23:44 (czytane: 490)

Informuję, że na dzień 22 września 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace restauratorskie zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego w zespole kościoła parafialnego w Świniarach;

b) uchwała o zmianie uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2022 rok;

c) uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój;

d) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032;

e) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok;

f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Powiatem Buskim.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

Przewodniczący Rady

 

Paweł Patrzałek

Zobacz także

Informacja - bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Dodane: 2023-09-26 07:29 - czytane (94)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...