Wiadomości - Aktualności

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju poszukuje osoby zainteresowanej odbyciem stażu w Urzędzie Gminy.

Dodał: lkobos Data: 2023-01-27 10:10:08 (czytane: 271)

Staż jest szansą dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z pracą w administracji publicznej i poznać bliżej zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Staż organizowany jest dla osób bezrobotnych kwalifikujących się zgodnie z zasadami dotyczącymi organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wymagania niezbędne do podjęcia stażu przez bezrobotnego:

-   wykształcenie co najmniej średnie,
-   skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji osobiście na Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w terminie do 10.02.2023.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 377 60 39 wew.30.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

KIELCE DLA WINNICY 65 LAT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W ROCZNICĘ WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE Termin: 23.01. - 15.02.2023...