Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Stawki opłat za wodę i ścieki


Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie KR.RZT.70.157.2022 z dnia 23 stycznia 2023 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Solec-Zdrój na okres 3 lat ceny i stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków przedstawiają tabele:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Grupa taryfowa odbiorców usług

Odbiorcy

Wyszczególnienie

Ceny/stawki w zł netto

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,72

3,98

4,26

Stawka opłaty abonamentowej w zł na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

4,21

5,13

5,77

Grupa 2

Przedsiębiorcy

Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,72

3,98

4,26

Stawka opłaty abonamentowej w zł na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym

7,67

8,62

9,43

Grupa 3

Obiekty uzdrowiskowo - hotelowe

Cena za 1m3 dostarczonej wody

5,52

6,07

6,67

Stawka opłaty abonamentowej w zł na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym

7,67

8,62

9,43

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie  ścieków przedstawia się następująco:

 

Grupa taryfowa odbiorców usług

Odbiorcy

Wyszczególnienie

Ceny/stawki w zł netto

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków komunalnych

6,95

7,48

8,38

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach dwumiesięcznych

6,25

6,78

7,21

Grupa 2

Gospodarstwa domowe wyposażone w system kanalizacji ciśnieniowej

 

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków komunalnych

6,95

7,48

8,38

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach dwumiesięcznych

6,20

6,68

7

Grupa 3

Przedsiębiorcy

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków komunalnych

6,95

7,48

8,38

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach jednomiesięcznych

8,71

9,05

9,92

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2023 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 stycznia 2023 roku ustalone zostały dopłaty dla I i II taryfowej grupy odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

- 2,40 zł netto do  1m3 ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 23.01.2023 r. znak KR.RZT.70.157.2022

- 2,61 zł netto do  1m3 ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 23.01.2023 r. znak KR.RZT.70.157.2022

- 3,17 zł netto do  1m3 ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 23.01.2023 r. znak KR.RZT.70.157.2022

Taryfa oraz uchwała o dopłatach obowiązują od dnia 01.02.2023 r.

 

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć informację z możliwością powiększenia)


 

 

 

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»