Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój


 

 logo_inwest.JPG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów i Zagórzany poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji wybudowano:

- kanalizacje sanitarną w 5 miejscowościach tj. Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany o łącznej długości 15,390 km wraz z 154 przydomowymi pompowniami i 1 pompownią sieciową.

- sieć wodociągową w miejscowości Strażnik i Kolonia Zagajów o łącznej długości 2,475 km

- 14 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Strażniku, Zagajowie i Kolonii Zagajów.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW - 1 997 486,00 zł

 

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Strażnik, Chinków, Zagórzany, Zagajów, Kolonia Zagajów, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strażnik i Kolonia Zagajów" realizowana w ramach zadania
pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach - 1 801 779,69 zł

images.jpgNasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»