Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2024/2025

Dodał: lkobos Data: 2024-01-30 10:17:37 (czytane: 258)

Uprzejmie informujemy, iż od 12 lutego 2024 roku rozpoczyna się w Gminie Solec-Zdrój rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji (od 5 lutego 2024 roku do 11 lutego 2024) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny czyli 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

Od 12 lutego do 4 marca 2024 r. rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego.

Deklaracje oraz wnioski dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 9/2024 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

od 05.02.2024 r.

do 11.02.2024 r.

---------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.02.2024 r.

do 04.03.2024 r.

do godz. 1500

od 15.04.2024 r

do 26.04.2024 r.

do godz. 1500

 

 

 

3

Prace komisji kwalifikacyjnej

do 11.03.2024 r.

do godz. 1500

do 09.05.2024 r.

do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.03.2024 r.

do godz. 1500

10.05.2024 r.

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26.03.2024 r.

do godz. 1500

do 20.05.2024 r.

do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 29.03.2024 r.

do godz. 1500

do 24.05.2024 r.

do godz. 1500

 

W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/152/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:

 

a)      Oboje rodzice kandydata pracują/ studiują w systemie dziennym – 4 punkty

b)      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej w danym zespole – 3 punkty

c)      Jeden z rodziców kandydata pracuje, studiuje w systemie dziennym – 2 punkt

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:

a)      oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert

na realizację w 2024 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec –...