Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

Dodał: lkobos Data: 2023-01-26 08:04:08 (czytane: 280)

Uprzejmie informujemy, iż od 13 lutego 2023 roku rozpoczyna się w Gminie Solec-Zdrój rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji (od 06 lutego 2023 roku do 12 lutego 2023) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny czyli 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

Od 13 lutego do 6 marca 2023 r. rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego.

Deklaracje oraz wnioski dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 13/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

od 06.02.2023 r.

do 12.02.2023 r.

---------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13.02.2023 r.

do 06.03.2023 r.

do godz. 1500

od 14.04.2023 r

do 28.04.2023 r.

do godz. 1500

 

 

 

3

Prace komisji kwalifikacyjnej

do 13.03.2023 r.

do godz. 1500

do 11.05.2023 r.

do godz. 1500

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2023 r.

do godz. 1500

12.05.2023 r.

do godz. 1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 28.03.2023 r.

do godz. 1500

do 22.05.2023 r.

do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31.03.2023 r.

do godz. 1500

do 26.05.2023 r.

do godz. 1500

 

W postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Solec-Zdrój nr XXVIII/152/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój:

 

a)      Oboje rodzice kandydata pracują/ studiują w systemie dziennym – 4 punkty

b)      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej w danym zespole – 3 punkty

c)      Jeden z rodziców kandydata pracuje, studiuje w systemie dziennym – 2 punkt

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzania kryteriów o których mowa wyżej jest:

a)      oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 13 lutego do 6 marca 2023 r. rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać w szkołach wnioski...