Wiadomości - Aktualności

Solec - Zdrój inteligentna wioska. TPZS zaprasza na spotkanie w sprawie opracowania koncepcji Smart Village dla miejscowości Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2023-11-13 11:33:15 (czytane: 379)

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej zaprasza mieszkańców miejscowości Solec – Zdrój na spotkanie do Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 16 listopada o godz. 17.00. Podczas spotkania porozmawiamy o działaniach, które pozwolą na rozwój naszej miejscowości w ramach tworzonej koncepcji Smart Village.

Projekt Smart Village dla Solec-Zdrój:

Budujemy przyszłość razem!

Wstęp:

Solec-Zdrój, nasza malownicza miejscowość, stanowi unikalne połączenie tradycji i potencjału rozwojowego. Projekt Smart Village ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, aby uczynić naszą społeczność bardziej zintegrowaną, zrównoważoną i gotową na przyszłość.

Cele Projektu:

  1. Wzmocnienie Więzi Społecznych: Poprzez organizację lokalnych wydarzeń, warsztatów i inicjatyw integracyjnych, chcemy budować silne więzi między mieszkańcami.

  2. Rozwój Infrastruktury: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, aby zwiększyć jakość życia w naszej miejscowości.

  3. Promocja Dziedzictwa i Turystyki: Modernizacja dziedzictwa historycznego i promocja walorów turystyczno-kulturowych Solec-Zdrój na szerszą skalę.

  4. Zrównoważony Rozwój: Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań transportowych i energetycznych, aby przyczynić się do ochrony środowiska.

Kluczowe Inicjatywy:

  1. Ekologiczny Transport Publiczny: Rozwój ekologicznego transportu publicznego, aby uczynić podróżowanie po Solec-Zdrój i okolicach bardziej przyjaznym dla środowiska.

  2. Ścieżki Edukacyjne i Historyczne: Tworzenie ścieżek edukacyjnych, które pozwolą odkrywać bogatą historię i kulturę naszej miejscowości.

  3. Rozwój Infrastruktury Sportowej: Budowa nowych boisk sportowych i placów zabaw, aby promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców.

  4. Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych: Instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych, aby wspierać zrównoważony transport.

  5. Instalacje Fotowoltaiczne: Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby lokalnych instytucji, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy.

 

Zapraszamy do Współpracy!

Chcemy, aby ten projekt był wspólnym dziełem nas wszystkich. Zapraszamy do udziału w nadchodzących spotkaniach konsultacyjnych, gdzie będą mogli Państwo wyrazić swoje opinie i przedstawić własne pomysły. Razem uczynimy Solec-Zdrój miejscowością przyjazną, nowoczesną i otwartą na przyszłość!

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody Święta Niepodległości w Solcu – Zdroju

11 listopada – data znamienna – to właśnie tego dnia w całej Polsce uroczyście obchodzimy kolejne rocznice odzyskania...