Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA +


logo_cyfrowe.png 

Projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu: 55.000,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 55.000,00 zł

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 18 laptopów. Urządzenia zostały nieodpłatnie przekazane do szkół a następnie trafiły do uczniów szkół podstawowych w Gminie Solec-Zdrój na okres prowadzenia nauki w systemie zdalnym. Laptopy umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkół, które będą wykorzystywać laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»