Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Poziomy odzysku i recyklingu


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

·         osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,

·         poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania",

·         oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Zgodnie z art. 3b w/w ustawy gminy są zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 25% wagowo za rok 2022.

W 2022 roku Gmina Solec – Zdrój osiągnęła następujące poziomy:                         

·         poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych Zdrój wyniósł 45,93%

·         poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł 24,48%

·         poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0%

 

Podmioty odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2022 roku osiągnął poziomi przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 1,82%

 

 

 

 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Solec-Zdrój poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty w Gminie Solec-Zdrój

58,83

38,48

27,78

30,58

34,82

48,91

47,27

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty w Gminie Solec-Zdrój

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

50

50

45

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»