Wiadomości - Aktualności

Powódź- informacja dla rolników.

Dodał: lkobos Data: 2023-05-23 12:22:02 (czytane: 603)

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniach 15.05.2023r.-18.05.2023r (powódź) na terenie Gminy Solec-Zdrój poszkodowani rolnicy z sołectw: Ludwinów, Świniary, Wełnin, Zielonki w terminie do dnia 30 maja 2023 r. mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez powódź.

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniach 15.05.2023r.-18.05.2023r (powódź) na terenie Gminy Solec-Zdrój poszkodowani rolnicy z sołectw: Ludwinów, Świniary, Wełnin, Zielonki  w terminie do dnia 30 maja 2023 r. mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej  oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez powódź.
Wzór wniosku wraz z załącznikami (3 szt.) można pobrać z Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz ze strony internetowej www.solec-zdroj.pl Wypełniony formularz należy złożyć na biurze podawczym w tut. Urzędzie. Uprzedzamy, aby wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.


Uwaga!
Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (wydruk z e-wniosek) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2023 a w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). (Każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ · System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/)


PODCZAS DOKONYWANIA OGLĘDZIN W TERENIE WYKONYWANA BĘDZIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POTWIERDZAJĄCA PONIESIONE STRATY.


Prosimy aby składane dokumenty stanowiły integralną całość
. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Solec- Zdrój ul. 1 Maja 10 pok. nr 25 28-131 Solec-Zdrój w godzinach 7.00-15.00 nr tel. 41 377 6039 w.26(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO
ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE)


 

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w
gospodarstwie.)(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć OŚWIADCZENIE)

Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...