Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój


logo_rpo_nowe.png 

 

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 666 930,98 zł

Wartość dofinansowania: 533 453,58 zł

w tym:

ze środków UE 466 771,89 zł

ze środków budżetu państwa 66 681,69 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej i edukacyjnej poprzez: poprawę warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju (wymiana wykładzin, malowanie, wymiana stolarki wewnętrznej, ułożenie płytek na schodach), poprawę warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Zborowie (wymiana wykładzin, modernizacja łazienki, zakup mebli), modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP w Zborowie, utworzenie siłowni w SP w Solcu-Zdroju oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych       w obu szkołach.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r.

 


Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»