Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej


logo_rpo_nowe.png

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu, który obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. Urzędu Gminy oraz 4 szkół, na terenie Gminy Solec-Zdrój jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Solec-Zdrój obejmuje:

1. Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego (wykonanie ogrzewania podłogowego), instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu nad piwnicą;

-    montaż komina;

-    budowę gruntowego wymiennika ciepła i wentylacji mechanicznej,

-    wykonanie drenażu opaskowego budynku i gruntowego wymiennika ciepła;

-    wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

-    roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe).

 

2. Termomodernizację budynku szkoły w Solcu-Zdroju obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropów (wysokość budynku 17,7 m);

-    docieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy nad pomieszczeniem kotłowni,

-    montaż komina;

-    budowę wentylacji mechanicznej,

-    wykonanie drenażu opaskowego budynku;

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

-    roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe).

 

3. Termomodernizację budynku szkoły w Zborowie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej c.o. wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu i stropodachu;

-    wymianę pokrycia dachowego stropu i stropodachu wraz z orynnowaniem,

-    zabudowę tarasu;

-    montaż komina;

-    budowę wentylacji mechanicznej,

-    wykonanie drenażu opaskowego budynku;

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    montaż instalacji fotowoltaicznej;

-    roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe).

 

4. Termomodernizację budynku szkoły w Wełninie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej, wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,

-    docieplenie stropodachu wentylowanego i dachu sali gimnastycznej;

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe).

 

5. Termomodernizację budynku szkoły w Kikowie obejmującą m.in.:

-    przebudowę i rozbudowę systemu grzewczego, instalacji gazowej, wraz  z wymianą kotła;

-    wymianę istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej oraz instalacji wody zimnej i hydrantowej;

-    docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu i stropodachu;

-    wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

-    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

-    wymianę oświetlenia elektrycznego na energooszczędne typu LED oraz instalacji oświetleniowej elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zadania;

-    roboty budowlane (w tym roboty budowlane odtworzeniowe).

 Zgodnie z Umową nr RPSW.03.03.00-26-0084/17-00 z dnia 24.08.2021 r. o dofinansowanie Projektu 03.03.00-26-0084/17 wartość dofinansowania w ramach RPOWŚ wynosi 6 728 015,86 zł  w tym UE 6 019 803,66  zł i Budżet Państwa 708 212,20 zł.

 

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»