Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: jsowula Data: 2023-08-31 12:39:41 (czytane: 458)

    Urząd Gminy w Solcu–Zdroju przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 w terminie do 30 września 2023 r.

                                                          Opłaty należy dokonać na rachunek:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju nr 57 8517 0007 0000 0000 0390 0078

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 165 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Gminy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Zobacz także

Informacja - bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Dodane: 2023-09-26 07:29 - czytane (95)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 93

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie...