Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie

Dodał: lkobos Data: 2016-07-06 13:06:18 (czytane: 5293)

W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój w na lata 2016-2023 Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców, oraz innych interesariuszy do zgłaszania kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji.

Rolą Komitetu rewitalizacyjnego będzie: (1) aktywne włączanie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji, (2) zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji, (3) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu, (4) przedkładanie Wójtowi/Radzie Gminy projektów aktualizacji Programu, (5) analiza i opiniowanie zgłaszanych uwag, wniosków.

Uczestnictwo w pracach Komitetu będzie miało charakter społeczny i za udział w nich nie przysługuje wynagrodzenie. Liczba spotkań będzie zależna od potrzeb i postępów w opracowaniu, a następnie wdrożeniu Programu Rewitalizacji.

 

Kandydatury należy zgłaszać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, lub na adres e-mail: piotr.kalita@solec-zdroj.pl do dnia 13-07-2016 do godz. 15:00.

 

rewitalizacja16.jpg

 

(kliknij ikonkę poniżej aby pobrać formularz)


Historia Gminy Solec-Zdrój

 

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

'Cztery pory roku' Piazzolli w Solcu-Zdroju.

3 lipca br. w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamroz miał miejsce w Solcu-Zdroju nie byle jaki koncert. Otóż...