Wiadomości - Aktualności

Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodał: lkobos Data: 2023-03-08 13:41:45 (czytane: 629)

Informujemy Państwa, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby wziąć udział w realizacji projektu, mieszkańcy Gminy Solec - Zdrój posiadający odpady pochodzące z działalności rolniczej muszą złożyć deklaracje do pokoju nr 19, I piętro Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju, w dni robocze od 7.00 do 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r. i określić orientacyjną masę posiadanych odpadów rolniczych (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag).

Obowiązuje bezwzględny zakaz pakowania do ww. odpadów innego rodzaju odpadów m.in: odpadów komunalnych, odpadów organicznych, opakowań po środkach ochrony roślin itd. Program nie przewiduje dofinansowania do włókniny używanej przy produkcji warzyw!!!

Zebrane informację od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania do NFOŚiGW w Warszawie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Solec - Zdrój dofinansowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę i w terminie o którym będziemy informować telefonicznie.

Wzór wniosku z załącznikiem dostępny jest w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju pok. 19 lub na stronie internetowej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć informację o otrzymanej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 377 60 39 wew. 36

Załącznik nr 1 – deklaracja

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Przeczytaj kolejną wiadomość:

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2023r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy...